תקשורת בינאישית והקשבה אפקטיבית

תקשורת בינאישית והקשבה אפקטיבית הן מיומנויות קריטיות להצלחה בחיים בכלל ובעבודה בפרט. היכולת לשוחח עם עובדים, להשתלב בצוות, להעביר מסרים ברורים, להוביל ולנהל אנשים דורשים מיומנות גבוהה של תקשורת בינאישית והקשבה. הצלחה בעבודה לא יכולה להתקיים רק באמצעות יחסים עם אנשים אחרי כגון: עמיתים, לקוחות, מנהלים


מטרות: המטרות הן בשתי רמות:

ציר פיתוח מודעות: פיתוח מודעות בנוגע למיומנויות התקשרות הבינאישית כגון:

  • היכרות עם ערוצי התקשורת הבינאישית; 
  • קצרים וחסמים בתקשורת; 
  • סגנונות תקשורת .

ציר שינוי התנהגותי: שיפור מיומנויות התקשורת הבינאישית.