ניהול לחצים ושחיקה


ניהול לחצים ושחיקה

לחץ הנו מצב בו אדם נתקל בדרישות סביבתיות המאיימות על יכולתו לעמוד בהן ולהתמודד איתן ומחייבות אותו לשנות את חשיבתו או את התנהגותו. 

גורמי לחץ: מצבי לחץ הם חלק בלתי נפרד של חיינו ומחייבים אותנו ללמוד להתמודד בדרכים חדשות. 


מטרות הסדנה:

  • שיפור אישי:  פיתוח מודעות אישית בנוגע למרכיבי הלחץ (איתור גורמי הלחץ בעבודה, היכרות עם מודלים להתמודדות עם לחץ וכדומה).
  • שיפור רגשי: חיזוק תחושת המסוגלות העצמית להתמודדות עם גורמי לחץ
  • רכישת כלים ומיומנויות: רכישת כלים ומיומנויות להתמודדות אפקטיבית ויעילה עם לחצים בעבודה.