ניהול לחצים ושחיקה

לחץ הנו מצב בו אדם נתקל בדרישות סביבתיות המאיימות על יכולתו לעמוד בהן ולהתמודד איתן ומחייבות אותו לשנות את חשיבתו או את התנהגותו. 

גורמי לחץ: מצבי לחץ הם חלק בלתי נפרד של חיינו ומחייבים אותנו ללמוד להתמודד בדרכים חדשות. 


מטרות הסדנה:

  • שיפור אישי:  פיתוח מודעות אישית בנוגע למרכיבי הלחץ (איתור גורמי הלחץ בעבודה, היכרות עם מודלים להתמודדות עם לחץ וכדומה).
  • שיפור רגשי: חיזוק תחושת המסוגלות העצמית להתמודדות עם גורמי לחץ
  • רכישת כלים ומיומנויות: רכישת כלים ומיומנויות להתמודדות אפקטיבית ויעילה עם לחצים בעבודה.