מיומנויות השפעה ושכנוע

לכל אדם יש את מקורות ההשפעה והשכנוע אותם הוא מפעיל בכל עת בו עליו לקדם רעיון, מוצר, שירות או תהליך עליו הוא אחראי. לעתים הוא עושה זאת מול קהל מוכר ולעתים מול קהל עוין. 

מטרות ההכשרה:

  • פיתוח מודעות בנוגע למרכיבי ההשפעה ושכנוע
  • הפסיכולוגיה של ההשפעה והשכנוע
  • אסטרטגיות לשיפור מיומנויות השפעה ושכנוע
  • היכרות עם מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית שחקרו במשך 70 שנים את מרכיבי ההשפעה והשכנוע.