פיתוח מנהלים

מטרות התכנית לפיתוח מנהלים

השינויים המהירים במאה ה-21 מציבים בפני מנהלים אתגרים ומורכבויות חדשות. מנהלים אשר רכשו לעצמם כלים, מיומנויות ופילוסופיות ניהול מחויבים להתאימם למציאות החדשה ולא ימצאו עצמם מתנהלים בשיטות וטכניקות של 'ניאנדרטלי' בעולם המודרני – טכניקות המועדות לכישלון. כיום, מנהלים מוכרחים לבחון את סגנון ניהולם ולרכוש כלים ומיומנויות עדכניות, יעילות, רלוונטיות ואדפטיביות לעולם המודרני המשתנה בקצב מסחרר.

לתכנית לפיתוח מנהלים יש שלוש מטרות עיקריות:

  1. פיתוח ציר קוגניטיבי: פיתוח מודעות וידע שישמשו כבסיס לגיבוש תפיסות עבודה והפעלה של הארגון כגון:  אבחון הנחות היסוד בנוגע לכפיפים.
  2. פיתוח ציר אמוציונאלי: פיתוח תחושת מסוגלות של המנהל בהגדרת האני מאמין וחיזוק הביטחון הניהולי. 
  3. פיתוח ציר התנהגותי: פיתוח מיומנויות הקשורות לעיצוב ומימוש המנהיגות מול הכפיפים והסביבה בה פועל המנהל.