ניהול קונפליקטים

החיים המודרניים מספקים לנו סיטואציות קונפליקטואליות רבות. לכן, ישנה חשיבות רבה בהבנת נושא הקונפליקטים; בזיהוי סוגים שונים של קונפליקטים; בבחינה אישית של דפוסי התגובה הדומיננטיים של האדם; וכן, במתן כלים אפקטיביים להתמודדות עם קונפליקטים ולפתרון טוב יותר שלהם בעתיד הן ברמה האישית, הן ברמה הארגונית והן ברמה הניהולית.


מטרות:

  1. פיתוח מודעות בנוגע לסוגי קונפליקטים.
  2. היכרות עם הגורמים לקונפליקטים.
  3. אבחון אישי בנוגע לדפוס ההתמודדות עם קונפליקטים.
  4. הקניית כלים ומיומנויות לניהול קונפליקטים בצורה אפקטיבית ויעילה.