מיומנויות משוב והערכת עובדים

מנהלים בארגון נדרשים לבצע משוב והערכת עובדים באופן תדיר. יחד עם זאת, כל אחד מכיר את שיחת המשוב הלא מקצועית ולא מכבדת בה נכח. אנו נסייע לכם לתכנן ולשפר את מיומנויות המשוב והערכת העובדים ככלי אפקטיבי לשיפור ביצועים. 

הסדנה עוסקת בהבנת המשוב ככלי אפקטיבי להתנהלות בחיים בכלל ובעולם העבודה בפרט. "משוב הוא מקרה ספציפי של תהליך קומוניקציה כללי בין בני-אדם. במקרה של משוב, אדם מסוים שולח מסר כלשהו לאדם אחר. כאשר המסר נושא אינפורמציה על המקבל". תפישתו של המקבל את המשוב, ותגובותיו כלפיו, תלויים בתכונותיו האישיותיות של המקבל, בטבע המסר ובתכונותיו של מוסר המשוב" (1979 Ilgen).


מטרות:

  1. הבנת חשיבותו של המשוב ככלי אפקטיבי (במיוחד בידי המנהלים) לשיפור ביצועי העובדים; ליצירת אקלים ארגוני בריא ופרודוקטיבי .
  2. הבחנה בין שיחות משוב לשיחות הערכה.
  3. פיתוח מודעות בנוגע למאפייני משוב אפקטיבי.
  4. היכרות עם שיטות להענקת משוב אפקטיבי.