חניכה פורמאלית

"חניכה היא כלי חשוב ביותר לפיתוח והכשרת קריירה, אשר מסייע בסוציאליזציה של העובדים אל תוך הארגון, מפחיתה לחצי עבודה ומגבירה את הערך העצמי (self-esteem) והמסוגלות העצמית (self efficacy) של החונך והנחנך" ( Budge, 2006 . p.72).

לחניכה (Mentoring) יש הגדרות שונות שנוצרו בעיקר 'בשדה' ולא בתחום המחקרי. מדובר בנושא מורכב ולכן קשה להגיע להסכמה בנוגע להגדרתו. אולם, ישנה נטייה להתייחס לחניכה כיחסי חליפין בינאישיים (בדרך-כלל באוריינטציית קריירה) בין אדם 'ותיק' לאדם 'צעיר', בו המנטור יכוון, ילמד, יחלוק מניסיונו וחוכמתו (O'brien, 2003).

המשותף לכל ההגדרות, שהן מציגות תהליך אשר תומך ומעודד היווצרותה וקיומה של למידה  (Parsole & Wray, 2004), וכי חניכה היא מערכת יחסים ('אחד על אחד') אינטנסיבית ועוצמתית אשר מובילה לפיתוח מיומנויות (Wanberg et al., 2003).


מה אנו מציעים?

  1. פיתוח תכנית חניכה חוצה-ארגון (בכל רמות התפקוד בארגון). 
  2. הכשרת מאגר של חונכים (כולל גיוס ומיון חונכים).
  3. פיתוח מערכי הדרכה בתחום החניכה.