אבחון ארגוני
אבחון ארגוני - הכוונה לפעילות הכוללת בדיקה, איתור ומיפוי של 'תמונת המצב הנוכחית' של הארגון, זאת בהתמקדות במספר גורמים כגון: תהליכים ארגוניים ייחודיים; זיהוי עוצמותיו וחולשותיו של הארגון; בחינת האקלים הארגוני; בחינת פעילויות הארגון; בחינת האינטראקציה בין הארגון לסביבה החיצונית (ספקים, ארגונים אחרים, לקוחות....); בחינת תהליכי החשיבה הארגונית; בחינת יחסי הכוחות בארגון ועוד.

מטרת האבחון הארגוני להציג את 'תמונת המצב הנוכחית' ולהציע דרכי פעולה לשם השגת 'תמונת המצב העתידית הרצויה' (מצב שיא ההצלחה של הארגון).


מתודות לאבחון ארגוני

  • ראיונות אישיים וקבוצתיים

  • קבוצות מיקוד

  • שאלוני הערכה

  • 'אנתרופולוגיה וסוציולוגיה' - התבוננות וניתוח השפה, הערכים והנורמות הנהוגות בארגון.


שלבי האבחון הארגוני:
  1. דיאגנוזה: בדיקה, איתור ומיפוי של 'תמונת המצב הנוכחית' של הארגון.
  2. ניתוח: ניתוח ממצאי האבחון, הבנתם והמשגתם לכדי מודל אינטגרטיבי ברור וממוקד.
  3. משוב: שיחת משוב ודיאלוג על ממצאי האבחון ופרשנותם.
  4. פרוגנוזה: 'תמונת מצב עתידית' - בניית תוכנית התערבות לשיפור ושימור ממצאי האבחון הארגוני.
  5. הטמעה: יישום והטמעת תוכנית ההתערבות לפי לוח זמנים מוגדר ומוסכם מראש.