למידה התנסותית (Outbound Training)

שיטת הכשרה חוץ-תפקיד שמתרחשת בסביבה טבעית (מחוץ לסביבה הארגונית-משרדית). 

OBT נשענת על העקרונות של למידה חווייתית (experiential learning ). 

מכוונת להענקת חוויה בזמן-אמת בנוגע לגורמים אישים-צוותיים-ארגוניים המקדמים ו/או מעכבים התפתחות, הצלחה ואפקטיביות.

הלמידה ההתנסותית רלוונטית בכל תחום לפיתוח אישי-מקצועי, קבוצתי-צוותי, ארגוני, קהילתי.

היא מעניקה למשתתפים מיומנויות הנחוצות לעולם העבודה כגון:

  • שיתוף פעולה
  • קבלת החלטות
  • תכנון
  • ניהול קונפליקטים
  • תקשורת בינאישית אפקטיבית
  • פיתוח עבודת צוות
  • פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות
  • ניהול השינוי הארגוני
  • ממשקי עבודה אפקטיביים

המהות של ODT היא להוציא קבוצת אנשים מסביבתם הטבעית (אזור הנוחות המוכר) והעברתם לסביבה חדשה, לא-מוכרת ובעלת מערכת של אתגרים.


"אתגרים הם מה שעושים את החיים מעניינים,

להתגבר עליהם זה מה שהופך את החיים לבעלי משמעות"