למידה באמצעות משחוק (Gamification)

טכניקה לפיתוח משחקים ומשחקי חשיבה שנועדה לפיתוח וקידום תהליכים לא משחקיים כגון: פיתוח צוות, שיפור ערוצי תקשורת, אסטרטגיות לקבלת החלטות, פיתוח מנהלים, פיתוח ארגוני ועוד.

המושג משחוק מתייחס לשימוש באלמנטים משחקיים (כמו תחרותיות ו/או תזמון משימות) בהקשרים שאינם משחקיים לצורך הגברת פעילות המשתמש ויצירת מחויבות ומעורבות (engagement) במשימה (Deterding, 2011). 

משחוק מעניק למשימה מעטפת משחקית, למרות שבמהותה המשימה נותרה ללא שינוי. 

באופן עקרוני ניתן ליישם משחוק בכל משימה או תהליך.


יתרונות המישחוק :
הנאה, חוויה קבוצתית, הגברת מוטיבציה, למידה פעילה, מעורבות, קבלת משוב מיידי.