ייעוץ ופיתוח ארגוני

פיתוח זה נעשה באמצעות מספר דרכים ומתודות מגוונות כגון: הבנייה והטמעת תהליכי מיון וגיוס עובדים; הבנייה והטמעת תהליכי עבודה אפקטיביים; למידת שיטות ניהול אפקטיביות ומותאמות לעידן המודרני; הטמעת שינויים מורכבים; בניית תרבות ארגונית המאפשרת את מיצוי הפוטנציאל האנושי בארגון; סיוע בהגדרה וגיבוש ערכים וחזון לארגון; סיוע בהגדרת והצבת מטרות ויעדים; הבנייה של מתודולוגיות לשיפור התקשורת הארגונית וכדומה.

תהליכי הפיתוח והייעוץ הארגוני נבחנים דרך 4 פריזמות עיקריות, אשר מבוססות על ייעודו של 'עץ הדעת' - פיתוח ההון האישי, הקבוצתי והארגוני:

  1. הפריזמה האישית –    נקודת מבט של ההון האישי בארגון (עובדים, מנהלים....)
  2. הפריזמה הקבוצתית – נקודת מבט של ההון הקבוצתי בארגון (צוות, מחלקה....).
  3. הפריזמה הארגונית –  נקודת מבט של ההון הארגוני (תרבות ארגונית, הארגון כשלם ....)
  4. הפריזמה החברתית –  השוואת התהליכים הארגוניים ברמה החברתית לוקאלית וגלובאלית.